Terminoloogia

Terminoloogia selgitamine:

Põlised koduloomad ehk maatõug
Esimistest koduloomadest kujunesid meie põlistõud. Põline koduloom on eesti hobune, maakari (nudi-hall lehm-päitsik-küütselg-musti-kirju), maakits, maalammas, maasiga (väjasurnud), maakana, maahani (väga vähe alles), maakoer (uurimata), maakass ja põhjala tume mesilane (uurimata).

Kohalik tõug
Eesti vutt on kohalik tõug. Ta on aretatud 1978-1988 jaapani ja egiptuse vutist. Tori hobune on samuti kohalik tõug.

Põlised taimed ehk maasordid ehk rahvaselektsooni sordid
Maasordid on taimed, mis on kohanenud kohaliku kliimaga. Nende väärtus on looduse mitmekesisuses, nende geneetilisuses ja kultuurpärandis. Põlisel koduloomal, taimel ja inimisel on iseloomuomadused, väärtused ja traditsioonid, mis on hästi kohastunud kohalike tingimustega.

Taimede vanusegrupid:
Rahvaselektsiooni sordid > 1949
Rahvaselektsiooni sordid 1950-1989
Rahvaselektsiooni sordid < 1990

Muud mõisted:
 • Aretusnumber, aretis on uue sordi aretamiseks väljavalitud või aretusaedades paljundatav ja uuritav ühe või mitme lähtetaime järglaskond. ×  – ristamise ehk hübridiseerimise märk. × nime sees või liiginime ees tähistab botaanilist hübriidi, s.o. kahe loodusliku liigi omavahelist ristandit.  
 • Hübriid on geneetiliselt erinevate vanemate ristamisega saadud organism. 
 • Hübridiseerimine – uute taimevormide loomine tunnuste ja omaduste rekombineerimise teel ristamisega. 
 • Lähtematerjal on sordid ja metsikud taimevormid, mida kasutatakse uute sortide aretamiseks. 
 • Populatsioon on
 • Pärilikkus on organismide võime reprodutseerida omadusi ja tunnuseid rea põlvkondade jooksul. 
 • Ristamine on taimede kunstlik või looduslik risttolmeldamine. 
 • Seemik on seemnest kasvanud taim. 
 • Sordivõrdlus on sordi või hübriidi uurimine ja katsetamine kindla metoodika järgi. Sorti või hübriidi võrreldakse standardsordi või –hübriidiga sordivõrdluskatses. 
 • Sordiaretus ehk selektsioon on teadus uute sortide aretamisest. Sordiaretuse peamine objekt on sort. 
 • Sort, kultivar on majanduslike ja bioloogiliste omaduste ning morfoloogiliste tunnuste poolest sarnaste taimede rühm, mis on valitud ja paljundatud kasvatamiseks teatud looduslikes ja tootmistingimustes. Sort peab olema kasvutingimustega hästi kohanenud, tema bioloogilised ja majanduslik-dekoratiivsed omadused peavad olema head. 
 • Sortidevaheline ristamine on ühe ja sama liigi erinevate sortide vaheline ristamine lähtematerjali saamiseks sordiaretuses. 
 • Sorditunnistus on tunnistamise akti alusel koostatav dokument, millest nähtuvad sordikülvi tunnustamise andmed. 
 • Taimede valik on lähtetaimede eraldamine, et säilitada järglaskonnas sordi või hübriidi teatud omadusi ja tunnuseid. 
 • Tunnustamine on taimede sordikülvide riiklik kontroll, mida tehakse kindlaksmääratud metoodika järgi. 
 • Valik on jaguneb looduslikuks ja kunstlikuks. Looduslik valik toimib looduslike tegurite toimel. Kunstlikku valikut teeb inimene kasvukohaselt, valides kasulike omaduste ja tunnustega isendeid uue sordi sordiomaduste säilitamiseks. 
 Allikas: Tartu Ülikooli botaanikaaed (2014): Eesti ilutaimede aretustöö ajalugu ja tulemused 
Comments