Rukkis


Käsebier, A. 1928: Põllumehe käsiraamat II osa. Eri-taimekasvatus, lk.32-33.

Meil kasvatatakse puhmarukistest jaanirukist. Jaani-rukis annab, kui teda jaanipäeva aegu külvatakse, sõgisel hulga lomoatoitu ja järgmisel aasta veel keskmise terasaagi. Jaanipäeva aegu sõredalt külitult võrsub ta hästi. Üks taim võib kuni 40 kõrt anda. Kõrs pikk; tera pikk ja peenike. Õitseb hilja, pärast kevadisi kõlmi. Vähenõudlik ja talvekindel. Hiljaksjäänud külvi korral ei lähe harilikust rukkist lahku. Jaani-rukist võib ka liivavikiga segamini külvata, et varakedavel loomatoitu saada. Ekstensiivne sort.” 
Jaanirukis: Annika Michelson, Hämeen ammattikorkeakoulu, Mustiala, Soome
Comments