Põlised taluaia taimed

Toetus: Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018-2021
Teostamine: Vanaema Aed OÜ ning MTÜ Maadjas. 
Aeg: 01.Märts – 30. oktoober 2018.

Projekti käigus viidi läbi Vana-Võromaa Kanepi kihelkonnas 15.9.2018 ja Vatseliina kihelkonnas 22.9.2018 võrukeelset põliste taluaia taimede õppepäeva. Õppepäevad viib läbi võru keelt emakeelena rääkiv ja vanade taluaiataimede uurija, koguja, säilitaja Tiia Trolla OÜ Vanaema Aed. 

Õppepäevade käigus koguti veel säilinud traditsioonilise aianduse teadmisi, oskusi, pärimust ja taimmateriali. Koguti võrukeelseid mälestusi põliste taimede kasvatamise ja kasutamise kohta ning võrukeelseid taimede nimesid.

Paljude inimpõlvede jooksul on meie ilmaoludega kohanenud ja siinses kliimas arenenud ja aretatud sordid taandunud uute kultuursortide ees. Nendega koos on kadumas võrukeelsed taimenimed, taimede liigisisene mitmekesisus, vanad teadmised ja oskused, kuidas põliseid taimi kasvatada, paljundada ja säilitada. Põlised taluaia taimed on tugevad, haigustele ja kahjuritele vastupidavad, hea maitsega ning hästi lõhnavad. 

Õppepäev koosnes kahest osast:
1. Õppepäeva esimene osa on loeng, kus tutvustatakse ja tuletatakse meelde, millised on meie koduaedades traditsiooniliselt kasvatatud põlised taimed, nende  päritolu ja jõudmine meie aedadesse.  
2. Õppepäeva teises osas külastati vana taluaeda, kus määratakse kindlaks põlised taluaia taimed. Vaadatakse üle vanad head tõed, mida silmas pidada traditsioonilise taluaia kujundamisel ning kuidas valida kasvatamiseks sobivaid liike ja sorte.
Comments