Oder

Käsebier, A. 1928: Põllumehe käsiraamat II osa. Eri-taimekasvatus, lk. 62.

“...kasvatataksem eil pääasjalikult sõklasteralisi odrateisendeid –neljatahulisi, mis lühikese kasvuajaga, ja kahetahulisi longus- ningpüstpäälisi, mis pikemat kasvuaega nüuavad. Neist esinevad meil ainultsuisordid. Kuuetahulised ja paljateralised nelja- ning kahetahulised ordad on meil vähe tuntud." 
Comments