Nisu

Käsebier, A. 1928: Põllumehe käsiraamat II osa. Eri-taimekasvatus, lk. 47, 49. 

Meie kodumaal on tarvitusel ainult hariliku nisu sordid. Kohalikus omamaa nisusordid on kaunis kujurikkad ja pakuvad hääd algmaterjali uute sortide väljaarendamisesk. Nad on välismaa arendussortidest talvekindlamad, kuid vähema saagiga. Talinisu sortidest on meil tuntud: Õisu.nisu. Sellest on krahv Berg om Sangaste-nisu välja arendanud. ...meie maanisu on küllalt kujurikas ja sisaldab kindlasti ka talvekindlamaid liine”. 
Comments