Kes meie oleme

Ühingu tegevusaladeks on:
  • põliste koduloomade ja taimede säilitamine Eestis, nende edendamine, kaitse ja tutvustamine; 
  • koolituste korraldamine ja teabe levitamine;
  • toetus- ja heategevuskampaaniate korraldamine;
  • stipendiumite andmine Ühingu eesmärkidega seotud uuringute korraldamiseks ja läbiviimiseks;
  • Ühing korraldab vajadusel põliste koduloomade ja taimede andmepanga loomist ja täiendamist. Sellega seoses korraldab Ühing asjaomaste põliste koduloomade ja taimede otsimist Eestis ning naaberriikides;
  • Ühing vahendab koduloomi, taimede seemneid ja istikuid;
  • Ühing teeb koostööd sarnastel eesmärkidel tegutsevate organisatsioonidega Eestis ja välisriikides.
  • muud eesmärkidest tulenevad tegevused.
Comments