Kuidas säilitada


Põlised loomad ja põlised kultuurtaimed ja sortid võib säilitada säilitustaludes elus populatsioonina (in-situ). Mitmes maades riik on loonud amtelikud säilitustalud ja riik maksab toetust, et säilitada põline koduloom või sort. Riik sõlmib leping säilitustaluga ja talupidaja nõustub säilitava looma või sordi säilitus reeglitega. Põliste koduloomade spermat ja embrüod võib säilitada külmutatuna. Nii tehakse näideks Soomes ja Rootsis (ex-situ).

FAO peab üleval globaalne koduloomade DAD-IS-nimeline andmebaas. Andmebaas sisaldab 28 koduloomi ja umbes 5000 tõu. FAO-l on rahvusvaheline taimede geeni program, mis kohustab riigid korraldama taimede säilitamine. Programmis rõhutatakse säilitamise tähtsus kohalikudes tingimutes.

Veterinaar- ja Toiduamet koordineerib põllumajandusloomade jõudlusvõime ja geneetilise väärtuse suurenemine ning genofondi säilimine.

Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine, säilitamine ja kasutamine juhib samanimeline komisjon. 
MTÜ Maadjas: Juhtnöörid aiakultuuride seemnete kasvatamiseks. 2020. Growing Seed Saver Projekt
Comments