TegevusTegevus 2019

18.-20.01.2019 Growing Seed Savers koosolek Eestis.
15.-18.02.2019 Growing Seed Saver koolitus Taanis
Märts 2019 Seemnete seadusandluse arutelu ametnikudega
07.03.2019 Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise hindamiskomisjoni koosolek, Saku
09.05.2019 Arutelu seemneseaduse tõlgendamise teemal
28.05.2019 Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumise ja säilitamise hindamiskomisjoni koosolek, Polli
30.05.2019 Osalemine Läti seemnete seadusanluse workshopil
26.-28.06.2019 European Diversity Cereal Festival, Kalø Landbrugsskole, Taani
17.-18.08.2019 Seemnesäilitajakoolitus, Permakultuuri aias, Võru
17.08.2019 kell 19 Aasta üldkoosolek, Võrus
29.8.2019 kell 13-16 Hobikasvatajate lepingu arutamine, ETKI Jõgeva
06.09.2019 kell 10-16. Kuidas säilitada põliseid taimi? Eesti Vabaõhumuuseum
27.09.2019 Maakana inventeerimine Lihula vallas
28.09.2019 Mihkli laat, Mihkli talumuuseum. Program
28.09.2019 Aiainventeerimisi Kihelkonna vallas Saaremaal
15-17.11.2019 Growing Seed Savers koosolek Ambelis, Lätis.
17.11.2019 Ühingu koosolek

Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2010
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2011
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2012
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2013
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2014
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2015
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2016
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2017
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2018
Tegevus- ja majandusaastaaruanne 2019
Comments