Aretatud koduloomad


Juba 1900 alguses alustati maakarja ehk nudi veise säilitustöö. Samal ajal arutati ka maalamba aretamist aga selle tõu aretusest loobuti. Tänapäeval on nudi ja eesti hobune tunnustatut tõud.  

Aretatud tõud on ka eesti tori hobune, eesti raskeveo hobune ning eesti vutt.

Nudi maalehm.

Eesti hobune.

Tori hobune.


Comments