Kirjandust kultuurtaimedest


Banner, Anneli (2019): Eesti aia ajalugu. Hea lugu. 2019. 272 lk.


Hussain, Abrar (2012): Quality of Organically Produces Wheat from Diverse Origin. Doctoral Thesis No. 2012:18. Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae. 

Käsebier, A. (toimetanud) (1926): Põllumehe käsiraamat I osa. Üldine taimekasvatus. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi toimetused 4. Sisuliselt korrigeerinud prof.dr. P.Kõpp, dots. L.rinne ja dots. N.Rootsi. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi kirjastus, Tartu.
Käsebier, A. (toimetanud) (1928): Põllumehe käsiraamat II osa. Eri-taimekasvatus. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi toimetused VI. Aamisepp, Anderson, Liidemann, Mets, Miljan, Pool, Rinne, Rootsi, Walfisch. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi kirjastus, Tartu.

Käsebier, A. (toimetanud) (1930): Põllumehe käsiraamat III osa. Aiatöö-õpetus. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi toimetused XII. Kramer, Käsebier, Mätlik, Rüütel, Siimon, Zolk. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi kirjastus, Tartu.

Lothar Frese, Anna Palmé and Chris Kik: On the sustainable use and conservation of plant genetic resources in Europe PGR Secure project.

Comments