Kirjandust koduloomadest

Eesti Põllumajandusülikool ja MTÜ Arheoloogiakeskus: Koduloomad ja karjakasvatus muinaisajat kaasajani. Tallinna Raamatutrükikoja. ISBN 9949-10-767-9. 16 lk.
Lõugas, Lembi; Maldre, Liina; Jürgenson, Aivar; Järv, Eha. Koduloomad ja karjakasvatus muinaiajast kaasajani. Eesti Põllumajandusülikool, MTÜ Arheoloogiakeskus. Tallinna Raamatutrükikoja. 
Lepiksaar, J. (1963): Rakist, murist, pakandist ja voostrist. Meie vanima kodulooma kujunemisest. Tulimuld 2. Stockholm. 129-140.
Michelson, Annika & Jäetma, Imbi: Maatõugu koduloomad. Aprill 2020. Eesti Loodus lk. 24-27.
Pärandkoosluste kaitse ühing (2004): Pärandkooslused. Õpik-käsiraamat. 256 lk.
Eesti Hobune
Eesti Hobuse Kaitse Ühing (2001): Meie hobune. Tallinn, 119 lk.
Eesti Hobusekasvatajate Selts (1998): iEesti hobuse tõuaretusprogramm - aastaraamat.
Eesti Sporthobuste Kasvatajate Selts (2002): Ratsanik ja hobune. Tallinn, 171 lk.
Hobusekasvatuse Teaduslik Uurimisinstituu (1947): Eesti hobuse aretus. Tallinn, Põllumajandusministeeriumi väljaanne, 65 lk.
Lotman, A. (2000): Hobune hoiab pärandmaastikke. - “Eesti Loodus” Tallinn, nr.10, lk. 404-405.
Mauring, H. (1988): Hobusekasvatus ja ratsasport. Tallinn: Valgus.
Nuut, O.(1970): Eesti hobusetõu aretus. - Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut.
Peterson, H. (2000): Eesti hobune on osa meie looduspärandist. - “Eesti Loodus” Tallinn, nr.10, lk. 402…403.
Peterson, H. (2000): Meie oma hobune - Eesti hobune. - “Loomade Maailm”, Tallinn, nr. 5 ja 6/7.
Rooda, J.(2000): Eesti hobune vajab kaitseala, kaitseala - eesti hobust. - “Eesti Loodus” Tallinn, nr.10, lk. 406-407.
Randlaht, Ingrid (2020): Eesti hobuse on kujundanud meie maastik ja kliimaAprill 2020. Eesti Loodus lk.14-17.

Eesti maalammas
Edberg, Ragnar (2004): Eesti maalammas 1. En personlig dagbok från ett fältarbete i Estland några dagar under september 2004.
Edberg, Ragnar (2004): Eesti maalammas 2. Redovisning över besiktningar och ullprovtagningen i Estland september 2004.
Edberg, Ragnar (2004): Eesti maalammas 3. Redovisning över ullens tovningsegenskaper, försök till rasbeskrivning, sammanfattning av intryck och rekommendationer från studieresa i Estland september 2004.
Granberg, Elmar: Får och fårskötsel i Estlands svenskbygder.
Põllumajandus. Põllutöökoda ajakiri. No. 37. 22 september 1937. Suuremad ühislambakarjad Eestis - Sandla lambad.
Suomen ja Viron rannikko- ja saaristoalueen strategia ja kehittämissuunnitelma 2014–2020 - KnowSheep hanke.Raija Räikkönen, Sirpa Kurppa. MTT Raportti 131. 51 lk. 2013. ISBN: 978-952-487-514-1. Saadaval ainult soome keeles.
Michelson, Annika (2013): Ute! Ute! Ute! Traditsioonilise lambapidamise kogemused.  64 lk. ISBN 978-9949-9376-7-7 (pdf) Saadaval ka soome, rootsi ja inglise keeles. 
Michelson, Annika (2013): Kiltsi niidul eesti mallammaste vabapidamisel saadud kogemused raamatus Kastanje, Veiko (toim.) Traditsiooniline lambakasvatus. Eesti ja Soome rannikualadel ning saaratel. Projekti KNOWSHEEP raames läbi viidud uuringud. lk. 60-94. ISBN 978-9949-9504-5-4
Anu Sepp, Karen Allas, Kaie Kesküla, Merike Sepp, Sonja Tobiasson, Birgita Nygren, Katrin Kabun (2013): Villakäsitöö Läänemere saartel. Käsitööraamat ja DVD film. 70 lk. ISBN 978-9949-9119-8-1 (pdf). Saadaval ka soome, rootsi ja inligse keeles. 
Ärmpalu-Idvand, Anneli (2020): Kihnu maalammas, vähenõudlik ja keskkonnahoidlik maastikuhooldajaAprill 2020. Eesti Loodus lk. 20-22.

Eesti maakari
Boveiniene, B., Viinalass, H., Värv, S., Bekere, R. (2000): Preliminary Analysis for Comparing Genetic Structure of Lithuanian, Latvian and Estonian Native Cattle. - Proceedings of the 6th Baltic Animal Breeding Conference. Jelgava, Latvia.
Kalamees, K. (2000): Eesti maakarja veis. - “Loomade Maailm”, Tallinn, nr. 6/7.
Kalamees, Käde / Raid, Ege (2020): Eesti maakari, meie kultuuripärandAprill 2020. Eesti Loodus lk. 20-22.
Tiberg, Nils. 1972: Estlandssvenska husdjursnamn jämte en dialektuppsatas: Husdjuren på Runö av Fredrik Lönnlund och Tomas Dreijer med teckningar av Abraham Hollman. I distribution AB Lundequistska Bokhandeln Uppsala. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi LI
Under, Marie 1984. Mu süda laulab. Koostanud Paul Rummo. Eesti Raamat. Tallinn.
Viinalass, H. Värv, S., Saveli, O. (2000): Geneetilisest mitmekesisusest eesti maatõugu veistel EAB lookuse alusel. - Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi Toimetised, nr. 12., lk. 101-104.

Eesti maakana
Eesti Põllumajandusmuuseum, Tartu.
R.Paglant, E.Priks, H.Talts (1940): Kanakasvatus talus. Põllutöökoja väljaanne, Tallinn.
Comments