Kaer

Käsebier, A. 1928: Põllumehe käsiraamat II osa. Eri-taimekasvatus, lk. 79.

“Kaer on loomatoidu-taim. (lk.71). Meil kasvatatakse kohalikke maakaeru ja ka arendussorte. Kohalikkudest maasortidest on aga eriliselt tuntud Rathlef’i ja Eisenschmidt’i parandatut sordid. Uutest kodumaa arenditest oleks veel nimetada kehra Tangu, Varane ja Saagirikas...(lk.80)”. 

"Lipukaertest väärivad erilist tähelebanu H. v. Rathlef'i ja dr. Eisenschmidt'i arendatud sordid. H. v. Rathlef toimetas arendustööd enne s¨da Tartu lähedal Nõnniku arendusjaamas. Ka dr- Eisenschmidt teki oma kaerasordi arendustööd Tartu ligidal, omas talus. Rathlef'i ja dr. Eisenschmidt'i arenditest on eriliselt märkida:

Rathlef'i lühikeseteraline ohtetu valge lipukaer, mis lühikese kasvuajaga ja nõuab niisket, rammusat mulda; ei karda lamandumist.

Rathlef'i pikateraline ohtetu valge, leplik kasvuoludega, varane, suure- ja rasketeraline. 

Rathlef'i pikateraline ohteline valge, leplik kasvutingimustes; kollasest lipukaerast saagirikkam, kuid kehvema teraga.

Dr. Eisenschmidt'i lipukaer Õ-3, peene sõklaga; hilisem kui H. v. Rathlef'i lipukaerad, Huvitav on veel märkida, et Eisenschmidt'i lipukaeral puudub keeleke. 

Pääle nimetatute on igal pool veel tarvitusel rohkesti kohalikke arendamat lipukaera maasorte. Enamasti on need kollaseteralised, peenekürrelised, suure võrsuvusega, 2-3-teraliste pähikutega ja väikese, kuid võrdelmisi õhukesesõklalise teraga."(lk.80)
Comments