Uudised


Uus brošüür on ilmunud seemnete turustamisest ja vahetamisest seemnesäilitajate vaatevinklist

posted Jun 5, 2020, 11:52 AM by Annika Michelson   [ updated Jun 5, 2020, 11:52 AM ]

Uus juhend on ilmunud pärandtaimede inveneerimisest

posted Jun 5, 2020, 11:45 AM by Annika Michelson

Growing Seed Savers projektii raames on ilmunud uus juhend nimega Pärandtaimede inventeerimise juhend


Uus juhend on ilmunud aiakultuuride seemnete kasvatamiseks

posted Apr 22, 2020, 12:42 AM by Annika Michelson   [ updated Apr 22, 2020, 12:45 AM ]

Growing seed Saver projekti raames on ilmunud juhend "Juhtnöörid aiakultuuride seemnete kasvatamiseks". 


Ettepanek seaduse „Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse“  (Dokumendi number: 20-0321/01) eelnõu kohta

posted Apr 22, 2020, 12:34 AM by Annika Michelson

MTÜ Maadjas on esitanud muudatuse ettepanek seaduse „Mahepõllumajanduse seaduse ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse“  (Dokumendi number: 20-0321/01) eelnõu kohta. Loe meie arvamus siit


16. jaanuar 2020 arutelule teemal „Põlised sordid Eestis“.

posted Jan 16, 2020, 7:45 AM by Annika Michelson   [ updated Jan 16, 2020, 7:46 AM ]

16. jaanuar 2020 osales MTÜ Maadjas Maaeluministeeriumi arutelul teemal "Põlised sordid Eestis". Arutati kuidas seadusandluses lahendada probleem, et hetkel ei saa müüa ega vahetada väiksed kogused seemneid. Üks võimalus on anda luba müüa väiksed kogused seemneid hobikorras otse tarbijale. Ministeerium töötab välja võimalik lahendus probleemile. 

15-17. november 2019 Growing Seed Savers koosolek Ambelis, Lätis.

posted Jan 16, 2020, 7:41 AM by Annika Michelson   [ updated Jan 16, 2020, 7:46 AM ]

15-17. november 2019 kohtusime Läti, Leedu ja Taani seemnesäilitajat Ambelis Lätis. Arutati projekti ülesandeid ning projekti lõppseminar. Tagasiteel 17.11.2019 peeti ühingu koosolek autos. 


5. oktoober 2019 seemnesäilitajate kursus

posted Jan 16, 2020, 7:38 AM by Annika Michelson   [ updated Mar 18, 2020, 10:57 AM ]

5. oktoober 2019.  a. oli teine seemnesäilitajate kursus Märjamaal ökokogukonnas Väike Jalajälg. 

Koolitusprogram on väljatöötatud koostöös Taani seemnesäilitajate, Läti ja Leedus seemnesäilitajate organisatsioonidega projekti Growing Seed Savers raames. Koolituse sisu oli järgmine:

Seemnesäilitamise põhioskused 8 tundi.
Aia ajalugu. Pärandtaimed. Üheaastased, kaheaastased ja mitmeaastased taimed. Sordid, maasordid, populatsioonid, hübriidid. Tolmlemisviisid, ristumine ja turvalised vahemaad. Kuidas takistada risttolmlemist? Taimede levimismehhanismid ja erinevad seemned. Millal ja kuidas seemneid korjata, seemnete järelküpsemine, seemnete puhastamistehnikad, seemnete säilitamine, sildistamine, säilimisaeg ja säilitamistingimused. Seemneümbriku tegemine. 
Kuidas säilitada sorditunnuseid ja valida seemneid paljundamiseks.28. september 2019 Mihkli laadal Saaremaal

posted Jan 16, 2020, 1:12 AM by Annika Michelson   [ updated Mar 18, 2020, 11:24 AM ]

28. september 2019 andis MTÜ Maadjase liikmed Anneli Banner, Annika Michelson ning Tiia Trolla loengud aia ajaloost, tumedatest mesilastest ning seemnesäilitamisest. Tiia Trolla organiseeris põliste kartulite näituse. Toimus Anneli Banneri raamatupresentatioon.

Anneli Banner räägib meie aianduse ajaloost.

28. september 2019 aiainventeerimisi Saaremaal

posted Jan 16, 2020, 1:08 AM by Annika Michelson   [ updated Jan 16, 2020, 1:09 AM ]

28. september 2019 tegi Tiia Trolla, Anneli Banner ja Annika Michelson aiainventeerimisi kahes aias Kihelkonnas. Esimises aias vaadati vana punane kaalikas, 'Kihelkonna kaalikas' ning vana till. Teises aias arutati aiandust üldisemalt. Mõlemad inventeerimised dokumenteeriti kirjalikult ning pildistati aedades.

MTÜ Maadjase liikmed Tiia Trolla ja Anneli Banner

Kihelkonna kaalikas

27. september 2019

posted Jan 16, 2020, 1:03 AM by Annika Michelson

Anneli Banner ja Annika Michelson käis vaatamas Lõu maakanu. Kanad olivad ilusad ja populatsioon jõuline. Otsime jätkuvalt uued maakanasäilitajad. Maakanasäilitajal ei saa olla muid kanu kui säilitatav maakana. 
1-10 of 99