Hernes

"Mis puutub senini meil kasvatatud hernesortidesse, siis ei saa neid küllalt vastuvõetavaks tunnistada: nad on hilise valimisajaga ja pikkade vartega, ehk küll hää maitsega. Herneproovidest, mida Jõgeva sordikasvandus üle kodumaa on korjanud, paistab, et meil leidub kõige rohkem väikeseteralist halli või rohelist hernest, mida maitse poolest parimaks sordiks võiks nimetada. Ta saak on küll alla keskmist, kultuursortidega võrreldes, ja suure kõikuvusega aastate järele. Nähtavasti on see meie maasort, mida siin juba pikemat aega on kasvatatud. Siis leidub meil kaunis palju ka väikeseteralist kollast hernest, mis eelmisest veel hilisem ja pikemate vartega. Üksikutes kohtades (saartel) tuleb õige varast kollaseteralist sorti ette, mis väikese saagiga ja peene teraga; viimane paistab üks kõige vanematest sortidest olevat." (Käsebier, 1928, lk.100)

Eesti hall ehk roheline hernes

Eesti hall ehk roheline hernes on meie vanem maasort, mida üle maa kaunis palju kasvatatakse, Ta on hilisepoolne sort, tarvitab õitsemiseni 50-51 päeva ja küpsmiseni 90-100 päeva. Varred on kaunis kõrged, 130-145 sm, aga kuival maal ning aastal võib nende kõrgus ka 60 sm peale langeda. Terad on enam-vähem ümmargused, kuid siiski pisikeste augukestega ehk lohukestega; 1000 tera kaal kõigub 136 g ja 150 g vahel. Saak on Jõgeva katsel olnud 1004-1984 kg ha-lt. (Käsebier, 1928, lk. 101)

Eesti kollane hernes

Eesti kollane hernes on meil halli või rohelise sordi kõrval kõige enam levinud, kuid kõikidest siin nimetatud sortidest kõige hilisem. Tarvitab külvist õitsemini 52-56 päeva, kõpsmiseni 96-108 päeva. Ka varred on tal õige pikkad, kõikudes aastate järele 150 jaa 160 sm vahel. Just suurte, kõrgete varte ja paksu lehestiku tõttu äpardab selle saak üksikutel aastatel. Terad on väikesevõitu või vähemalt alla keskmist suurust; 1000 tera kaal on 140-160 g. Terad on täiesti ümmargused, siledad, kollased, poolvalminult aga kohekad. (Käsebier, 1928, lk. 103)

Allikas

Käsebier, a. (toimetanud) (1928): Põllumehe käsiraamat II osa. Eri-taimekasvatus. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi toimetused VI. Aamisepp, Anderson, Liidemann, Mets, Miljan, Pool, Rinne, Rootsi, Walfisch. Akadeemilise põllumajandusliku seltsi kirjastus, Tartu.
Comments